Karlovy Vary – město, kde se zastavil čas III. aneb, kdo měl stříhat pásky?

Tématem rozvoje a investic v Karlových Varech jsem se začal zabývat na základě podnětů ze strany občanů a návštěvníků Karlových Varů. Podněty občanů se týkaly především stavu, že z města se pod vedením primátora Ing. Petra Kulhánka stává skanzen, ze kterého mladí lidé prchají pryč a rozvoj, vize jsou fakticky nulové. Dlouholetí návštěvníci zase kritizovali stav zanedbanosti lázeňského města v porovnání s obdobnými městy.

Abych předešel neobjektivní kritice primátora Ing. Petra Kulhánka, tak jsem z veřejných zdrojů Magistrátu města Karlovy Vary vyhledal pouze významné investiční akce za období před a po nástupu primátora Ing. Petra Kulhánka na podzim roku 2010.

Obyvatelům jednotlivých čtvrtí představím významné investiční akce, aby měli informace o tom, jak se zvolení zastupitelé starají o naše město.

V TOMTO POKRAČOVÁNÍ SE VĚNUJEME NÁSLEDUJÍCÍM MĚSTSKÝM ČÁSTEM: DRAHOVICE, BOHATICE, CENTRUM MĚSTA. 

Městská část Karlových Varů Drahovice před nástupem primátora Ing. Petra Kulhánka:

Bytová výstavba v  Mozartově ulici I. a II. etapa. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2005.)

Celá výstavba bytových domů byla rozčleněna na 2 etapy. Objekty obou etap se nachází po obou stranách Mozartovy ulice v městské části Drahovice. Celkem bylo v I. a II. etapě výstavby bytových domů vybudováno 67 nových bytových jednotek a celkové náklady činily více než stotřicet milionu korun.

Komplexní rekonstrukce Kvapilovy ulice. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Součástí rekonstrukce bude kompletní výměna asfaltových povrchů, oprava chodníků, instalace nového veřejného osvětlení a také sadové úpravy, včetně nových stromků. Celkové náklady jsou odhadovány na zhruba čtyři miliony korun.

Rekonstrukce ulic Prašná a  Vítězná. (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Město přistoupilo k rekonstrukci další významné komunikace, ulice Prašné a části ulice Vítězné. Ty sloužily v nedávné minulosti mimo jiné jako objízdná trasa při rekonstrukci Drahomířina a Mattoniho nábřeží. Celkový náklad investice byl více než jedenáct milonu korun.

Dále byly dokončené menší silniční projekty:

 • rekonstrukce Mattoniho nábřeží
 • zastávka MHD – Lidická
 • oprava místní komunikace Kollárova
 • oprava místní komunikace Chodská
 • oprava místní komunikace Máchova
 • oprava místní komunikace 5. Května
 • oprava místní komunikace Jiráskova

Městská část Karlových Varů Bohatice před nástupem primátora Ing. Petra Kulhánka:

Celková rekonstrukce domu pro matky s dětmi. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Odbor majetku města zrekonstruoval dům v městské části Bohatice pro matky s dětmi v ulici Fr. Halase.

Sportovní areál pro mladé skatepark a  hokejbalové hřiště. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Jediný plně zastřešený skatepark v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Skatepark je každoročně udržovaný, revidovaný, splňující náročné požadavky sportovců. Skatepark je specifické sportoviště, které je určeno pro návštěvníky s vhodným vybavením pro jízdu na in-line bruslích, skateboardu, BMX, MTB a koloběžce.

Městská část Karlových Varů – centrum před nástupem primátora Ing. Petra Kulhánka:

Okružní křižovatka na mostě 1. máje, Karlovy Varech (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Výstavba okružní křižovatky v centru Karlových Varů, která propojuje ulice Horovu, Bezručovu, Vítěznou a nábřeží Osvobození. Vlastní kruhová část křižovatky je vedena po dvou mostních objektech přes řeku Teplou. Součástí stavby je také lávka pro pěší přes řeku Teplou, nábřežní chodník podcházející celou okružní křižovatku po pravém břehu řeky Teplá a úprava nábřeží po obou stranách křižovatky až k sousedním mostům. Práce byly ukončeny sadovými úpravami a zřízením vodotrysku uprostřed vnitřního kruhu křižovatky.

Stavba opěrné gabiónové zdi v ulici Na Vyhlídce mezi zastávkami MHD U Jara a Panorama. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Zeď brání erozi lesního svahu a znečištění vozovky. Pod gabiónovou zdí vzniklo na místě dřívějšího živelného parkování čtyřicet nových podélných parkovacích stání. Zároveň s tím byl opraven povrch vozovky i chodníků. Stavba stála přes deset milionů korun.

Rekonstrukce pěší zóny T.G.M. a rekonstrukce pěší promenády v Lázeňském území. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda po rekonstrukci

Karlovy Vary se mohou pochlubit po dokončené obnově ulice Stará Louka jednou z nejdelších promenád v Čechách. Pěší zóna se táhne v délce několika kilometrů od bývalé likérky Becherovka na třídě T. G. Masaryka podél hotelu Thermal a kolonád Mlýnské, Tržní a Vřídelní přes Starou Louku až ke Grandhotelu PUPP. Rekonstrukce stála více než sto milonu korun.

Divadelní lávka přes řeku Teplou. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Divadelní lávka přes řeku Teplou v lázeňské části Karlových Varů byla ve velmi špatném stavu. Proto město přistoupilo k její obnově. První informace o existenci Divadelní lávky jsou dochovány na vyobrazeních z roku 1756. Stávající lávka se schodišti byla snesena a nahrazena novou lávkou s bezbariérovými nástupy na lávku. Lávka zabezpečuje přechod pěších mezi Starou Loukou na levém břehu a prostorem před Karlovarským městským divadlem na pravém břehu.

Rekonstrukce Zámecké věže v Karlových Varech. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Zámecká věž, Karlovy Vary

Zámecká věž stojí na místě, kde údajně v letech 1370 až 1376 vyrostl strážní hrad. Jeho založení se připisuje králi Karlu IV. Na jeho zřícenině byla roku 1608 vystavěna městská hláska, která postupně získala současnou podobu. V roce 2001 město nechalo za pět milionu korun provést statické zajištění obvodových zdí, opravu krovu a  střešní krytiny a  také slavnostní nasvícení věže, která je jednou z nejstarších historických staveb ve městě. Celkové náklady na opravy si vyžádaly čtrnáct milionů korun. Po otevření se návštěvníci mohli těšit na atraktivní jízdu panoramatickým výtahem, který byl zprovozněn po více než 30 letech.

Komplexní rekonstrukce vozovky Ondřejské ulice. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Komplexní rekonstrukce vozovky Ondřejské ulice v Karlových Varech včetně inženýrských sítí a opěrných zdí. Celá ulice v délce 500 metrů byla kompletně vydlážděna a vytvořila se nová parkovací místa pro místní rezidenty. Celkové náklady na rekonstrukci si vyžádali více než dvacet milionu korun.

Loděnice pod Chebským mostem. (Schváleno a dokončeno před nástupem primátora Kulhánka v roce 2010.)

Objekt loděnice umožňuje uložit loď po dobu přerušení plavby, je využíván karlovarským klubem vodáků pro skladování lodí a rovněž slouží jako výchozí základna k plavbě po řece. Stavba zahrnuje jak funkci sportovní – loděnice, půjčovna a úschovna lodí, zázemí pro vodácký klub, tak funkci společenskou. Celkové náklady na realizaci stavby byli patnáct milionu korun.

Rekonstrukce komunikace na Vyhlídce. (Schváleno před nástupem primátora Kulhánka na podzim v roce 2010. Dokončení projektu přešlo do Kulhánkovy vlády, který přestřihl slavnostní pásku.)

Rekonstrukce proběhla ve třech etapách, začátek a konec rekonstruovaných úseků byl osazen informačními tabulemi s údaji o stavbě a zhotoviteli. V místě zastávek MHD vznikli ve vozovce dělící středové ostrůvky. Stavba byla prováděna tak, aby provoz a své okolí co nejméně rušila.

Městská část Karlových Varů Bohatice, Drahovice, Centrum po nástupu primátora Ing. Petra Kulhánka: 

Z veřejně dostupných zdrojů se nám podařilo zjistit, že mezi významné investiční akce v této městské části po nástupu primátora Kulhánka můžeme zařadit tyto akce:

Rekonstrukce schodiště v Ondříčkově ulici. (Schváleno po nástupu primátora Ing. Petra Kulhánka)

V rámci plnění díla byla provedena kompletní rekonstrukce stávajícího schodiště, které propojuje chodníky v ulici Ondříčkova včetně rampy k  chodníku v  ulici Bezručova ve směru ke Krajské nemocnici. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávajícího ocelového zábradlí, římsové zídky do úrovně vetknutých schodišťových stupňů. Investice více než dva miliony korun.

 

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Autor: Aleš Chmelík

 

 

2 thoughts on “Karlovy Vary – město, kde se zastavil čas III. aneb, kdo měl stříhat pásky?

 1. Kulhánek je největší zlo,které na Varské radnici, kdy bylo. Pro Vary a především Varáky, nikdy nic pořádného neudělal. Například dle jeho názoru „geniální“ žaloba ohledně výstavby KV Arény bude stát městskou kasu cca 100 mega. Své voliče v KSO dotuje 37 milióny ročně bez jakékoliv zpětné kontroly, co se s těmito penězi děje. Nápad s výstavbou IDT u Tržnice byl taky pouze kamufláží, aby mohl z městské kasy vyvést milión korun na studii, a to do firmy (HANGÁR), kterou spoluvlastní manžel jeho stranické kolegyně Tůmové.

  A zde si můžete přečíst, kdo Kulhánka platí: http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/aktuality/transparency-international-postoj-primatora-kulhanka-muze-ovlivnovat-inzerce-mattonky-v-jeho-casopise-182

  Mimochodem Mattonce chce momentálně prodat městské pozemky u Telmaňáku, aby se tam mohl postavit jakýsi obludný obchoďák…

 2. Primátorství pana Kulhánka přineslo našemu městu opravdu jen minimum pozitivních věcí. Spíš naopak. Přineslo pro město a jeho obyvatele zejména řadu negativních dopadů. Pan primátor se zajímal zejména o lázeňskou čtvrť a cyklostezky, no a pak ještě megalomanský projekt terminálu IDKV. Stavbu která kromě mnohých již dříve oponenty zmiňovaných problémů v žádném případě nerespektovala obyvatele přilehlého okolí. Kdyby se ona stavba uskutečnila, lidé bydlící v zasaženém území by vyměnili slunce a výhled do ulic za stín a pohled na vysokou zeď. Další zátěží pro obyvatele kolem Terminálu by byl zákonitě propad ceny jejich nemovitostí, protože kdo by chtěl bydlet u nádraží? Tomu se říká naprostá bezohlednost! Jenže magistrát na takové věci jako životní podmínky obyvatel vůbec nehledí.
  Všechny obce v republice se snaží vést boj proti „obchodu s chudobou“ následovanou problémy obyvatel s nepřizpůsobivými občany, bohužel Karlovy Vary pod správou pana Kulhánka jsou pro tento business naprosto otevřené. A dlužno říct že i využívané. Je smutný pohled na drahé sídlištní dětské hřiště obsazené pouze skupinami hlučných a výrostků, ničících dětské atrakce, zatímco původní obyvatelé Tuhnic raději své děti na toto hřiště nepouští. Tolik lidí závislých na příspěvku v sociální nouzi zde nikdy nebylo. Diví se pan Kulhánek, že mu z města utíkají ekonomicky produktivní a vzdělaní lidé jinam? Aby ne když k nejnižším mzdám v republice přibývají bonusy, které jinde s radostí odmítají.
  Naštěstí se blíží další komunální volby a lidé snad zvolí dobře. Správce města který bude mít zájem o to aby se Karlovy Vary opět staly dobrou adresou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..