Kultura


Městské divadlo Karlovy Vary

Karlovarské divadlo vzniklo na Divadelním náměstí v letech 1884–1886. Autory projektu této velkolepé novobarokní stavby byli vídenští architekti Fellner a Helmer. Samostatnou kapitolou je výzdoba interiérů. Malby byly svěřeny dalším renomovaným vídeňským tvůrcům, bratřím Gustavu…