Referendum Vřídelní kolonáda

Projev Ing. Milana Trnky, ředitele přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary na jednání zastupitelstva města Karlovy Vary dne 31. 10. 2017 Zastupitel Ing. Pavel Žemlička vyzval pana ředitele Ing. Trnku, aby se vyjádřil k tomu, za jakých…